IMG_2701.B

Hester Maij is the 2008 Dutch representative of Women to the General Assembly of the United Nations.
In her adress she will discuss the needs of women all over the world struggling with the daily task of feeding the family.

Hester Maij is in de Koninkrijksdelegatie de Nederlandse Vrouwenvertegenwoordiger bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
In haar toespraak zal zij de noden die vrouwen over de hele wereld hebben om de familie te kunnen voeden aansnijden.

Het verloop kunt u volgen op de AVVN-blog alsmede op de site van de Nederlandse Vrouwenraad.